Werkplekbheer

Haal het maximale uit uw werkplekken
Wat is werkplekbeheer?

Onder werkplekbeheer wordt verstaan het inrichten, op afstand beheren en monitoren van werkplekken en waar nodig ondersteuning bieden op locatie. Uw organisatie kan bestaan uit diverse werkplekken. Deze kunnen statisch zijn, zoals werkstations en servers, maar ook flexibel. Denk hierbij aan laptops of tablets. U wilt er zeker van zijn dat deze apparatuur betrouwbaar is en zo min mogelijk te maken hebben met storingen.

ICT beheer uitbesteden aan For All IT