Werkplekbeheer

Voor een veilige en up-to-date werkplek
Wat is werkplekbeheer?

Onder werkplekbeheer wordt verstaan het inrichten, op afstand beheren en monitoren van werkplekken van zowel de hardware als de software en waar nodig ondersteuning bieden op locatie.

Een organisatie kan bestaan uit diverse werkplekken. Deze kunnen statisch zijn, zoals werkstations en servers, maar ook flexibel. Denk hierbij aan laptops of tablets.

Je wilt er zeker van zijn dat deze apparatuur betrouwbaar is en zo min mogelijk te maken heeft met storingen.

Werkplekbeheer voor MKB