ICT Monitoring

Kies voor continuïteit en zekerheid
Wat is ICT Monitoring?

ICT Monitoring is een dienst waarbij de system engineers van For All IT jouw ICT omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten houden. Dit wordt ook wel voorspellend beheer genoemd.

Door het monitoren kunnen onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig door ons worden getraceerd zodat incidenten voorkomen kunnen worden.

Hierbij wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen. Het doel hiervan is patronen (trends) op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten (uitval) en te komen tot verbetering.


ICT Monitoring uitleg