ICT Monitoring

Kies voor continuïteit en zekerheid


ICT Monitoring uitleg

Wat is ICT Monitoring?

ICT Monitoring is een dienst waarbij uw ICT omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten wordt gehouden, ook wel voorspellend beheer genoemd. Door ICT Monitoring kunnen onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig getraceerd worden zodat incidenten voorkomen kunnen worden. Bij ICT Monitoring wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen met als doel patronen (trends) op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten (uitval) en te komen tot verbetervoorstellen.