ISV naar de Cloud: De 5 uitdagingen van SaaS

Uitdagingen van SaaS

Zoals u hebt kunnen lezen in onze vorige blog trends en ontwikkelingen voor software vendors, biedt het SaaS model volop kansen voor software vendors in 2018. Echter brengen deze kansen ook uitdagingen met zich mee. In deze blog beschrijven wij de uitdagingen van SaaS waar u als software vendor mee te maken krijgt.

#1 Ander verdienmodel

Wanneer u SaaS gaat leveren aan uw klanten betekent dit ook een verandering in het huidige verdienmodel. Waar u eerst uw omzet haalde uit de eenmalige verkoop van software, zal deze verschuiven naar maandelijkse inkomsten volgens het pay-per-use model.

Tijdelijke inkomsten dip

Dit verdienmodel geeft in het begin een terugloop in uw omzet omdat de omzet niet gelijk maar in gedeelten binnenkomt. U zult deze tijdelijke omzetdip moeten overbruggen totdat u voldoende omzet haalt uit uw Software as a Service. Daarnaast is van belang dat u uw financiële en administratieve pakket zodanig inricht dat deze ook het pay-per-use principe ondersteunen.

Verdienmodel-uitdagingen-saas

#2 Security en privacy

Als SaaS leverancier dient de veiligheid van uw applicatie en/of software in orde te zijn. Is dit niet het geval, dan zal uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele hack of datalek. In het geval van een datalek kan Autoriteit Persoonsgegevens u een boete opleggen van maximaal 820.000,- euro.

Voorkom een boete

De uitdaging voor software vendors is het waarborgen van de veiligheid en privacy van de software en de data die hier uit voort komen. Het gaat hier dan niet alleen om beveiligingsmaatregelen zoals een firewall, gebruik van encryptie of veiligheidsscan. Er dienen ook juridische maatregelen genomen te worden. Denk hierbij aan het aangaan van een bewerkingsovereenkomst met de partij die uw SaaS applicatie host en/of beheert.

Uitdagingen-software-vendor-Security-en-privacy

Het waarborgen van veiligheid voor zowel uw applicatie als de hosting waar deze op draaien is een continue proces. Zo zijn er ontwikkelingen op het gebied van beveiliging. Dit is dan ook vaak een reden waarom softwarehuizen kiezen om externe kennis in te schakelen bij het inrichten en het up-to-date-houden van de veiligheid en privacy van SaaS. Dit geeft u ruimte om te focussen op uw corebusiness en dat is het ontwikkelen van software.

#3 Kiezen voor welk Cloud Platform?

Als software vendor hebt u veel keuze als het gaat om cloud platformen. Zo kunt u kiezen voor een private cloud in een datacenter, bij een cloud service provider of voor de grote hyperscale cloud omgevingen van Amazon, Microsoft en Google. Maar welke cloud is nu het beste voor uw software en sluit dit cloud platform aan bij de eisen van uw klanten? Hier is niet een eenduidig antwoord op te geven. Elk cloud platform heeft zo z’n eigen specificaties.

Hybride model

Een hybride omgeving waarin cloud platformen worden gecombineerd is de meest voor de hand liggende. Zo worden de voordelen van alle cloud platformen gecombineerd. Er zijn SaaS providers, net zoals For All IT, die deze hybride variant leveren en ook volledig support bieden. Zorg ervoor als softwareontwikkelaar dat u de applicatie platform onafhankelijk maakt. Zo voorkomt u namelijk een lock-in. Een cloud provider die meerdere platformen ondersteunt kan in dit geval erg interessant zijn voor independent software leveranciers.

Cloud-keuze-uitdaging-voor-software-vendor

#4 Omgaan met stijgende vraag

Stel, de vraag naar uw SaaS applicatie stijgt, bent u hier dan op voorbereid? Om deze stijgende vraag aan te kunnen zult u flexibel moeten zijn. Schaalbaarheid van onderliggende platformen zijn dus belangrijk.

IaaS en PaaS

Clouddiensten als Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS) bieden u de mogelijkheid om capaciteit snel te kunnen opschalen. Is er minder vraag dan kunt u ook eenvoudig afschalen. Zo betaalt u alleen voor de resources die u daadwerkelijk gebruikt. Hierdoor groeien de kosten alleen wanneer er ook omzet tegenover staat.

#5 Aansprakelijkheid

Als SaaS leverancier bent u niet alleen verantwoordelijk voor de functionaliteit en werking van uw software. U draagt ook de verantwoordelijkheid voor de hosting en de veiligheid van bedrijfsdata afkomstig van uw software.

Wie is waar verantwoordelijk voor?

In de meeste gevallen zal de hosting worden uitbesteed aan een hosting provider. Het is daarom van belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw hostingpartij maar ook met uw klanten. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in SLA’s. Onderwerpen die u zoal moet beschrijven zijn de up-time, performance en afhandeling van een eventuele storing. Daarnaast moet u ook goed kijken naar juridische afspraken; wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer data op straat komt te liggen?

WBP-uitdaging-voor-software-vendros

Als we naar de wet meldplicht datalekken kijken dient u naast een SLA ook een bewerkersovereenkomst op te stellen met uw hostingpartij. Zo dekt u zichzelf in voor eventuele risico’s. Daarnaast adviseren wij u goed te kijken hoe u momenteel verzekerd bent tegen bedrijfsrisico’s die Software as a Service met zich meebrengt.

Vragen na het lezen van deze blog?

Dit zijn de 5 belangrijkste uitdagingen van SaaS voor u als software vendor. Mochten er na het lezen van deze blog vragen zijn, neem dan contact met ons op. Meer weten over het vinden van de juiste SaaS partners? Download de whitepaper.

Juiste-saas-partners-vinden-whitepaper