5 belangrijke trends voor software vendors in 2018

Trends-en-ontwikkelingen-software-vendors

Software vendors maken massaal de overstap naar Software as a Service of zitten al midden in dit proces. Het in kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen in deze branche en voldoen aan de steeds kritischer wordende relaties zijn steeds vaker uitdagingen voor software vendors. Wij hebben daarom de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de softwarebranche voor 2018  in kaart gebracht.  Na het lezen van deze blog bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche en weet u waar uw kansen liggen.

#1 Continue software leveren

Uw relaties stellen steeds hogere eisen aan hun software. Dit maakt het ontwikkelen van software steeds uitdagender. Deze verandering heeft invloed op de manier waarop u software ontwikkelt.

Van Waterval naar Scrum

Zo heeft de watervalmethode plaats gemaakt voor de scrum methodiek. Deze methodiek  heeft ervoor gezorgd dat het jaarlijks uitbrengen van nieuwe software definitief voorbij is. Het ontwikkelen, testen en releasen van software moet sneller dan ooit om de concurrent voor te blijven. Van de release strategieën “Release early” en “Release often” zijn we nu aangekomen in een tijd van continuous delivery.

Continuous delivery

Bij continuous delivery worden regelmatig kleine updates uitgebracht waardoor niet alleen de kosten maar ook de risico’s van een release verlaagd worden. Deze methode kan alleen correct worden uitgevoerd wanneer er een intensieve samenwerking is tussen de softwareontwikkelaar, relatie en de beheer/hosting partij.

Trends software vendors 2018

Bron: Statista 

#2 De stap richting de cloud

Softwarehuizen worden steeds vaker geconfronteerd met het feit dat klanten een IT-omgeving willen die flexibel, kostenefficiënt en schaalbaar is. Dan komt direct de vraag, hoe ver wilt u als softwareontwikkelaar nog gaan met het aanbieden van on-premise software?

Van CAPEX naar OPEX

Deze ontwikkeling zorgt dat het traditionele businessmodel plaats maakt voor het everything-as-a-service model. Dit betekent niet alleen dat producten in een andere vorm worden aangeboden, ook is er sprake van een volledig andere organisatorische structuur en inkomstenstroom. Door everything-as-a-service vindt er ook een transitie plaats van CAPEX naar OPEX. Dit wil zeggen dat er bij u en uw klanten minder hard- en software on-premise staat omdat dit als een dienst wordt ingekocht.

Hybride model (private & public cloud)

Software vendors krijgen te maken met hybride omgevingen. Dit betekent dat software zowel dedicated als in de cloud draait. Een reden hiervoor is dat veel klanten nog werken met hard- en software die nog niet zijn afgeschreven. Ook spelen specifieke eisen op het gebied van regelgeving, beveiliging en/of privacy een rol. Ieder cloud platform, of dit nu public of private is, heeft zo z’n voor- en nadelen. Door het efficiënt te combineren en te integreren in een hybride model bent u maar ook uw klanten in staat de kosten laag te houden, flexibel te blijven en zorgt u voor een optimale performance. En niet geheel onbelangrijk, uw software is makkelijk te integreren met de huidige IT-omgeving van uw klant.

Software vendors Marktaandeel. Infrastructure as a service.png

Bron:Immune

#3 De opkomst van Hyperscale

De public clouds van Amazon Webservices, Microsoft Azure, Google cloud en Softlayer, zorgen voor een omwenteling in de softwarebranche. Deze cloud giganten bieden nu ook cloud oplossingen aan als IaaS en PaaS. Zo zorgen zij voor een wereldwijde basis voor SaaS. Dit geeft softwareontwikkelaars de mogelijkheid om hun software eenvoudig internationaal uit te gaan rollen. De tijd dat softwarehuizen enkel nationaal georiënteerd zijn, lijkt voorbij. Dit betekent dat lokale softwarehuizen moeten concurreren met internationale grootmachten.

De cloud oplossingen van deze grootmachten bieden ook nieuwe kansen voor toetreders. Startups zijn in staat om snel marktaandeel te veroveren. Zij kunnen starten met een kale installatie en hoeven geen rekening te houden met verouderde applicaties. Hierdoor kan er een korte time-to-market worden gerealiseerd waardoor zij kunnen concurreren met bestaande softwarehuizen. Hierdoor zetten zij de markt volledig op hun kop.

Microsoft azure platform
AmazonWebservice platform

#4 Security, privacy en wetgeving

Het aantal bedreigingen via het internet nemen sterk toe, zowel in de complexiteit als in aantallen. Hier kunt u denken aan virussen, spyware, phising, malware, hacking DDoS aanvallen en bedrijfsinformatie die ongevraagd op het internet wordt geplaatst. Dit soort bedreigingen kunnen ervoor zorgen dat u problemen krijgt met de continuïteit van uw IT-omgevingen, waardoor software en/of applicaties niet beschikbaarheid zijn.

Verantwoordelijkheid

Wanneer u software als een dienst aanbiedt, betekent dit ook dat u verantwoordelijk bent voor de beschikbaarheid, veiligheid, performance en privacy van de applicatie.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van privacygegevens wordt steeds vaker bepaald door wet- en regelgeving. Zo is er op 01-01-2016 de nieuwe wet meldplicht datalekken van kracht. Deze wet verplicht bedrijven het lekken van privacygevoelige data te melden. Wanneer er ontoereikende beveiligingsmaatregelen zijn geconstateerd kan het College Bescherming Persoonsgegevens zelfs een boete uitdelen. Deze kan oplopen tot 820.000,- euro. Dit kan veranderen in 10% van de jaaromzet wanneer de voorgaande boete niet passend is. Omdat u verantwoordelijk bent voor de software en daarmee ook voor de beveiliging van de gegevens van eindgebruikers, is het van belang dat u dit duidelijk waarborgt in een SLA en een bewerkersovereenkomst.

Autoriteit persoonsgegevens

#5 Keiharde garanties richting uw relaties

Software as a Service is een dienst die afgenomen wordt en niet draait op de IT-omgeving van de relaties.  Uw relaties stellen hoge eisen aan de SLA’s die een SaaS leverancier afgeeft. Dit wordt versterkt door nieuwe wetgeving zoals meldplicht datalekken en de algemene bewustwording van de vele dreigingen, zoals hacks, WannaCry-en het Cryptolocker virus .

Uw klanten willen  garanties op het gebied van:

Veiligheid

Data dient ten alle tijden beschermd te zijn tegen aanvallen van buitenaf. Dit betekent het doorvoeren van een strenge beveiliging op verschillende niveaus: van ontwerp van de applicatie tot het platform waarop de applicatie draait.

Performance

Uw klanten en hun eindgebruikers willen software dat snel reageert. Trage software kan namelijk erg hinderlijk zijn voor beide partijen en kan zelfs leiden tot minder tevredenheid en uiteindelijk verlies van klanten. Monitoring is dus erg belangrijk om deze performance te waarborgen.

Beschikbaarheid

Een bedrijfskritische applicatie die niet beschikbaar is zorgt ervoor dat eindgebruikers zijn of haar werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Naast dat dit uw klant geld kost zal ook het werk opstapelen. Daarom is het vereist dat er een minimale beschikbaarheid is van minimaal 97% tot 99,99%.

Softwareontwikkelaars zijn in bepaalde mate afhankelijk van de Service Level Agreement (SLA’s) van hun hosting leverancier. In veel gevallen is dit een Infrastructure as a Service of een Platform as a Service leverancier. Wilt u software aanbieden als clouddienst, dan zult u samen met uw hosting partner duidelijke SLA’s moeten opstellen. Niet alleen voor uzelf maar ook om garanties te kunnen bieden aan uw relaties.

De uitdagingen voor ISV’s

Trends bieden kansen maar brengen ook uitdagingen met zich mee. Maar welke uitdagingen? In het whitepaper “Uw software in 2018 beschikbaar als clouddienst” bespreken wij de uitdagingen voor u als software vendor. Mochten er na het lezen van deze blog vragen zijn, neem dan contact met ons op. 

Uitdagingen-software-vendors-whitepaper